Generalforsamling 2019

Stiftet den 4. februar 1916                                           

© 2011 - 2020

Garderforeningen for Skanderborg og Omegn

Generalforsamling 10. oktober 2019 - referat


Med deltagelse af Forretningsfører for De Danske Garderforeninger, Jan Stoltenborg.


Der fremmødte 17 ud af 74 medlemmer til generalforsamlingen i Borgernes Hus i Veng.


1. Valg af dirigent

Finn Sørensen blev valgt


2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.


3. Kassererens beretning

Kassererens beretning blev godkendt.


4. Valg af formand

Asger Thykjær blev genvalgt.


5. Valg til bestyrelse og andet

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Jørn Svenstrup blev genvalgt.

Freddy Jakobsen blev valgt.


Valg af 2 suppleanter

Per Munk Rossen blev valgt.

John Friis Jensen blev valgt.


Valg af fanebærere

Bjørn Nils Ebbesen blev genvalgt.


Valg af 2 revisorer

Peter Madsen og Peter Ganshorn Bliss blev genvalgt.


Valg af 1 revisorer-suppleant

Preben Skøtt blev genvalgt.


6. Kontingentfastsættelse

Kontingentet blev fastholdt til 325 kr. pr. år.


7. Uddeling af hæderstegn v/ Jan Stoltenborg

10 års tegn

- MAJ-80 Rene Andersen


25 års tegn

- NOV-75 Preben Skøtt

- 5/I/LG-JUL-94 Morten Egelund Sandberg


50 års tegn

- 778040-JUN-68 Frits Fredslund Hansen


8. Uddeling af skydepræmier v/Jan Stoltenborg


9. Eventuelt

Intet.


Vores Forretningsfører for DG, Jan Stoltenborg, fortalte efter generalforsamlingen, hvad der rører sig hos Præsidiet for tiden.

Jan fortalte også rigtig meget om DG's Unge-initiativ.Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend