Bestyrelsen

Suppleant: NOV - 78

Birger Kaas

Krogstrupvej 168

8732 Hovedgård

Mobil 29 79 09 30

Mail: birger.kaas@gmail.com

Øvrige valgte:

Fanebærer: 377130-NOV-58 Bjørn Nils Ebbesen og 778400-NOV-68 Jørn Svenstrup

Revisor: 500599-JAN-61 Peter Madsen

Revisor: NOV-75 Preben Skøtt

Revisorsuppleant: AUG-02 Peter Ganshorn Bliss