Bestyrelsen

Øvrige valgte:

Fanebærer: 377130-NOV-58 Bjørn Nils Ebbesen og 778400-NOV-68 Jørn Svenstrup

Revisor: 500599-JAN-61 Peter Madsen

Revisor: NOV-75 Preben Skøtt

Revisorsuppleant: AUG-02 Peter Ganshorn Bliss